संग्रह: कॅरिबियन रिअल इस्टेट

उत्पादने: 93
 • सेंट लुसिया रिअल इस्टेट LOT-LC02
  a beach with palm trees and palm trees
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 300,000.00
  सवलत किंमत
  $ 300,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • सेंट लुसिया रिअल इस्टेट LOT-LC01
  a city street filled with lots of tall buildings
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 300,000.00
  सवलत किंमत
  $ 300,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • सेंट किट्स आणि नेविस रिअल इस्टेट लॉट-केएन 19
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 410,000.00
  सवलत किंमत
  $ 410,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • सेंट किट्स आणि नेविस रिअल इस्टेट लॉट-केएन 18
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 700,000.00
  सवलत किंमत
  $ 700,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • सेंट किट्स आणि नेविस रिअल इस्टेट लॉट-केएन 17
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 408,800.00
  सवलत किंमत
  $ 408,800.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले
 • सेंट किट्स आणि नेविस रिअल इस्टेट लॉट-केएन 16
  विक्रेता
  गुंतवणूकीद्वारे नागरिकत्व
  सामान्य किंमत
  $ 220,000.00
  सवलत किंमत
  $ 220,000.00
  सामान्य किंमत
  युनिट किंमत
  साठी 
  विकले